Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona
Citácia
Určenie lehoty podľa odseku 3 nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16ef22faccd3176a6ab5eb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-4


Počet zobrazení: 353