Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde
Citácia
Cestovná kancelária, podnikateľ, s ktorým cestovná kancelária uzatvorila zmluvu podľa § 11 ods. 2, alebo poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku môže cestujúcim poskytnúť plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde, alebo v spojených službách cestovného ruchu. Plnenie podľa predchádzajúcej vety sa poskytne bezodkladne.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Podnikateľ, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cd53acc0fb02b3456eee
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-4


Počet zobrazení: 339