Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona
Citácia
Ak zvýšenie ceny podľa odsekov 1 a 2 prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, uplatňuje sa § 20 ods. 2 až 5.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Zmena ceny zájazdu (Paragraf 19)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e46945e252a0e3f367c9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-19.odsek-4


Počet zobrazení: 338