Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona
Citácia
Cenu zájazdu je možné zvýšiť podľa odseku 1 len ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa
a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Zmena ceny zájazdu (Paragraf 19)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestujúci
Tretia osoba, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e40c8cab0c8286848492
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-19.odsek-2


Počet zobrazení: 311