Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty a štátny rozpočet
Citácia
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172f517a653b3342500c85
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-9


Počet zobrazení: 326