Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky
Citácia
Ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky, cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu, ktorá vedie k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu, poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené v prílohe č. 2 a informácie podľa odseku 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (Paragraf 15)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d5d7acc0fb570f456f00
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-15.odsek-3


Počet zobrazení: 391