Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára
Citácia
Cestovná kancelária, ktorá sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu, je povinná poskytnúť cestujúcemu informácie podľa odseku 1 prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 2. Ak sa na konkrétnu službu cestovného ruchu nevzťahuje žiadny z formulárov uvedených v prílohe č. 2, povinnosť poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené vo formulároch v prílohe č. 2 sa na cestovnú kanceláriu vzťahuje primerane.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (Paragraf 15)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d623acc0fb2a86456f02
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-15.odsek-2


Počet zobrazení: 378