Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty
Citácia
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.
Legislatívna lokalizácia Odsek 11, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172f74ab3624065c3a46da
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-11


Počet zobrazení: 339