Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu
Citácia
Ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku svojho úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde alebo riadne poskytnutie spojených služieb cestovného ruchu podľa zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vyzve cestovnú kanceláriu, aby uviedla dôvody neplnenia svojich záväzkov. Cestovná kancelária je povinná odpovedať bezodkladne; ak oznámi, že je v úpadku, alebo na výzvu nereaguje, postupuje poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku podľa odseku 3 alebo odseku 4.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ccf5b3ad044961a3d376
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-2


Počet zobrazení: 353