Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde
Citácia
Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Postúpenie zmluvy o zájazde (Paragraf 18)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Nový cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e2ae45e252535cf367c5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-18.odsek-3


Počet zobrazení: 278