Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva
Citácia
Cestovná kancelária je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c73b516b091edc2757b6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-1


Počet zobrazení: 390