Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní uzatvoriť zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku tak, aby sa vzťahovala na všetky zájazdy a spojené služby cestovného ruchu predané počas jej platnosti, pričom nie je rozhodujúce, kedy sa prejavili dôsledky úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bd3fa6393fb224c4183a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-3


Počet zobrazení: 384