Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu
Citácia
Cestovná kancelária je povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu dodržať povinnosti cestovnej agentúry uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Obchodník usadený na území členského štátu Európskej únie
Orgán dohľadu
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bc1c0d47933974e879c4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-8.odsek-2


Počet zobrazení: 398