Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku
Citácia
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný plniť len do sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bd8aa6393f0a65c4183e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-5


Počet zobrazení: 382