Základné informácie o regulácii

Regulácia
Požiadavka dôveryhodnosti
Citácia
Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu, štatutárny orgán cestovnej kancelárie, vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária, alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária, musia spĺňať požiadavku dôveryhodnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Požiadavka dôveryhodnosti (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu
Štatutárny orgán cestovnej kancelárie
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e159b1f55a93854c7efe3c5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-6.odsek-1


Počet zobrazení: 409