Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 1 preukazuje cestovná kancelária orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „orgán dohľadu“) čestným vyhlásením.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Požiadavka dôveryhodnosti (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu
Štatutárny orgán cestovnej kancelárie
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15b7450d4793e33fe879be
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-6.odsek-3


Počet zobrazení: 395