Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry
Citácia
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15993dfe82dacb84910b38
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-1


Počet zobrazení: 352