Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie
Citácia
V poznámkach každej účtovnej závierky je cestovná kancelária povinná okrem náležitostí podľa osobitných predpisov uviesť sumu
a) tržieb z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za zájazdy,
b) tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
c) tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c740516b0955522757b7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-2


Počet zobrazení: 339