Základné informácie o regulácii

Regulácia
Správne delikty
Citácia
Správneho deliktu sa dopustí obchodník, ktorý poruší povinnosť
a) podľa § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. e), § 9 ods. 2 alebo ods. 3, § 11 ods. 1 alebo ods. 7, § 12 ods. 3, 5 alebo ods. 6, § 13 ods. 1,
b) podľa § 5 ods. 6, § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. c), § 7 ods. 2, § 8 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 2, § 11 ods. 4 alebo ods. 5, § 12 ods. 4, § 13 ods. 6,
c) podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 až 7, § 15 ods. 1 až 4, § 16 ods. 3 až 9, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 3 a 4,
d) podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 22 ods. 8 a 10, § 25 ods. 1 a 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172d417a653b3b59500c7d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-4


Počet zobrazení: 399