Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu
Citácia
Orgán dohľadu vyčiarkne cestovnú kanceláriu zo zoznamu bezodkladne po tom, ako jej živnostenské oprávnenie zanikne.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Zoznam cestovných kancelárií (Paragraf 30)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e17271dce05f330130fd095
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-30.odsek-3


Počet zobrazení: 391