Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Ak je z údajov uvedených v účtovnej závierke alebo priebežnej účtovnej závierke alebo z iných údajov známych cestovnej kancelárii zrejmé, že suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu zabezpečením ochrany pre prípad úpadku tak, aby suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku spĺňala požiadavky podľa § 9 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka Slov-lex https://knowww.eu/nodes/5e15cb5facc0fb0cc7456eechttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-5


Počet zobrazení: 300