Základné informácie o regulácii

Regulácia
Začatie zájazdu
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
i) začatím zájazdu začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd,
Legislatívna lokalizácia Písmeno i), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e11b45e252f8f0f367c0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 378