Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru
Citácia
Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Osoba, ktorá nie je cestovnou kanceláriou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e159a5f55a938b7f5efe3c2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-6


Počet zobrazení: 354