Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku
Citácia
Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu v lehote určenej orgánom dohľadu, zmluva zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku zaniká.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cbd5b3ad0489f3a3d372
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-7


Počet zobrazení: 376