Základné informácie o regulácii

Regulácia
Záverečné ustanovenie
Citácia
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 35, Článok I
Predmet regulácie Záverečné ustanovenie (Paragraf 35)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173d3e8561990fed647e9d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-35


Počet zobrazení: 258