Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zmluva o zájazde
Citácia
Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Cestujúci
Nepriame právo Cestovná kancelária
Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d9daacc0fb4c15456f09
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-1


Počet zobrazení: 378