Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde
Citácia
Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16ee57faccd350cf6ab5e8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-1


Počet zobrazení: 371