Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania
Citácia
Obchodník zodpovedá za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania, ktoré spôsobil. Ak obchodník súhlasí, že zabezpečí rezervovanie zájazdu alebo služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou spojených služieb cestovného ruchu, zodpovedá za chyby pri rezervovaní.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 28, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za chyby pri rezervovaní (Paragraf 28)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1724927a653b0a87500c74
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-28.odsek-1


Počet zobrazení: 385