Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zrušovacie ustanovenie
Citácia
Zrušuje sa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 186/2006 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Zrušovacie ustanovenie (Paragraf 34)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173d308561990c4d647e9c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-34


Počet zobrazení: 342