Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií
Citácia
Orgán dohľadu vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálny zoznam cestovných kancelárií (ďalej len „zoznam“), informácie v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) a b) poskytuje orgánu dohľadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Zoznam cestovných kancelárií (Paragraf 30)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Orgán dohľadu
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1726e9ce05f326140fd092
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-30.odsek-1


Počet zobrazení: 351