Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odberné miesto v elektroenergetike
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
12. odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,
Legislatívna lokalizácia bod. 12, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dc42b644f03859e73740
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 330