Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odberné miesto v plynárenstve
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
c) v plynárenstve
11. odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,
Legislatívna lokalizácia bod. 11, Písmeno c), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9e274b644f0555ae7376a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 344