Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odchýlka sústavy
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
19. odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 19, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dd7b9f63af2557e2ee9d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 348