Základné informácie o regulácii

Regulácia
Verejne prístupná nabíjacia stanica
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
32. verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,
Legislatívna lokalizácia bod. 32, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Používateľ nabíjacej stanice
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dfccb644f0046fe73756
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 156