Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
22. vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
Legislatívna lokalizácia bod. 22, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9de229f63afed20e2ee9f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 317