Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky pre účinné uplatnenie liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti za jadrovú škodu
Citácia
Prevádzkovateľ sa zbaví zodpovednosti za jadrovú škodu, ak preukáže, že škoda nevznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0babce89036b1c1848ca
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-4


Počet zobrazení: 387