Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona
Citácia
Prevádzkovateľ predloží úradu písomný doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona do 15. januára 2016.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c11e2ce8903b6761848f0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-13


Počet zobrazení: 347