Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preukazovanie nezávislosti poskytovateľa poistenia
Citácia
Ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené poistením, toto poistenie musí byť poskytnuté nezávislým poskytovateľom poistenia. Nezávislosť poskytovateľa poistenia je zabezpečená tak, že prevádzkovateľ, ktorý s poskytovateľom poistenia uzatvára poistnú zmluvu, nemôže tohto poskytovateľa poistenia ovládať.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ poistenia
Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0a14ce89037a2d1848c0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-5


Počet zobrazení: 379