Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spoločná zodpovednosť viacerých prevádzkovateľov
Citácia
Ak jadrovú škodu spôsobili viacerí prevádzkovatelia, zodpovedajú za túto jadrovú škodu podľa ustanovenia medzinárodnej zmluvy a ak ide o vyrovnanie medzi týmito prevádzkovateľmi, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na spôsobenej škode.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c06edafb89c632cabee96
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-5


Počet zobrazení: 341