Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu
Citácia
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú škodu, ktorá vznikla ako dôsledok jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení, okrem prípadov ustanovených v odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c066354de1e4fb2ec1e09
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-1


Počet zobrazení: 347