Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia
Citácia
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia podľa odseku 1 najviac do 185 000 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c083cce890309dd1848b8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-2


Počet zobrazení: 344