Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie povinnosti Národného bezpečnostného úradu v prípade, keď boli vyčerpané všetky spôsoby riešenia závažného kybernetického bezpečnostného incidentu
Citácia
Ak úrad na účely zaistenia kybernetickej bezpečnosti vyčerpá všetky spôsoby riešenia závažného kybernetického bezpečnostného incidentu podľa tohto zákona, predloží predsedovi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky informáciu o predpokladaných vplyvoch kybernetického bezpečnostného incidentu na bezpečnosť štátu ako podklad na riešenie krízovej situácie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9216d131b7b000162b4fe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-9


Počet zobrazení: 391