Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov bez ohľadu na kategorizáciu kybernetického bezpečnostného incidentu sa vykonáva prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 26, Článok I
Predmet regulácie Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae22b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-26.odsek-1


Počet zobrazení: 376