Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dostupnosť
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
e) dostupnosťou záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie prístupné vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a požadovaná,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. e)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Používateľ
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e015679c3e0001d5f99f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 398