Základné informácie o regulácii

Regulácia
Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby
Citácia
Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby sú dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd053fad061b90092fe26f6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-18.odsek-1


Počet zobrazení: 371