Základné informácie o regulácii

Regulácia
Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov podľa § 20 odsek 1 tohto zákona
Citácia
Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov podľa odseku 1 sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu informácií a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu služby a kontrolnú činnosť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Bezpečnostné opatrenia (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0554336942a0e47755f95
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-2


Počet zobrazení: 423