Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na ohlásenie zmien v údajoch podľa § 21 odsek 1 tohto zákona
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný hlásiť zmeny v údajoch podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa ich vzniku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9182a7cfdc0000157baf3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-21.odsek-5


Počet zobrazení: 441