Základné informácie o regulácii

Regulácia
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenskej republiky k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti je akčný plán ako konkrétny plán čiastkových úloh a zdrojov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e7b747c82300015ad1db
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-7.odsek-1


Počet zobrazení: 371