Základné informácie o regulácii

Regulácia
Neúplné hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu
Citácia
Ak do okamihu hlásenia kybernetického bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky, poskytovateľ digitálnej služby je povinný odoslať neúplné hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu, v ktorom vyznačí identifikátor neukončeného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému toto hlásenie doplní.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom digitálnej služby (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91b3d131b7b000162b4f7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-25.odsek-2


Počet zobrazení: 377