Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odosielanie neúplného hlásenia kybernetického bezpečnostného incidentu
Citácia
Ak do okamihu hlásenia kybernetického bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky, prevádzkovateľ základnej služby je povinný odoslať neúplné hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu, v ktorom vyznačí identifikátor neukončeného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému toto hlásenie doplní.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91a4a131b7b000162b4f4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-5


Počet zobrazení: 450